Revision

Vi tillhandahåller revision i enlighet med revisorslagen och god revisionssed. Regelverket för revision genomgår för tillfället förändringar och vi är väl uppdaterade för dessa.

Vårt arbetssätt är kundorienterat och kostnadseffektivt. Det innebär att vi planerar, genomför och avrapporterar vår revision i nära kontakt med våra kunder.

Samtliga kvalificerade revisorer inom företaget är medlemmar i Far – branschorganisationen för revisorer och redovisningskonsulter.

Vill du veta mer om
våra revisionstjänster?

Kontakta då:

Jihmmy Ingvarsson Auktoriserad revisor Kontakta Jihmmy

Marita Lyckstedt Auktoriserad revisor Kontakta Marita

Årsbokslut och årsredovisningar

Adsums medarbetare utför tjänster inom årsbokslut med tillhörande dokumentation såsom årsredovisningar, bokslutsbilagor och protokoll. Dokumentationen presenteras i en årlig företagspärm.

Våra redovisningstjänster utförs enligt Svensk standard för redovisningstjänster, REKO och våra auktoriserade redovisningskonsulter är medlemmar i Far – branschorganisationen för revisorer och redovisningskonsulter.

Vill du veta mer om
våra bokslutsstjänster?

Kontakta då:

Ann-Charlotte Olofsson Auktoriserad redovisningskonsult Kontakta Lotta

Skatt

Våra medarbetare biträder vid upprättande av exempelvis:

- beräkning av aktieutdelning
- företagsdeklarationer
- delägarbilagor (K10 och K12)
- näringsbilagor för delägare i HB och KB
- kapitalbilagor vid avyttringar

Vi samarbetar med skattejurister både lokalt och nationellt i de ärenden det krävs ytterligare expertis.

Vill du veta mer om
skattetjänster?

Kontakta då:

Jihmmy Ingvarsson Auktoriserad revisor Kontakta Jihmmy

Marita Lyckstedt Auktoriserad revisor Kontakta Marita

Redovisning

Adsum tillhandahåller tjänster inom ett stort spektra på redovisningsområdet.
Tjänster som exempelvis:

- löpande redovisning
- koncernredovisning
- redovisning i samband med fusioner
- redovisning i samband med företagsöverlåtelser
- redovisning i samband med ombildningar

Vill du veta mer om
redovisningstjänster?

Kontakta då:

Ann-Charlotte Olofsson Auktoriserad redovisningskonsult Kontakta Lotta

Bolagsrätt

Vi hjälper er att planera omstruktureringar, generationsskiften, ombildningar och nybildningar. Vi kan också hjälpa er att köpa eller starta ett nytt aktiebolag.

Vi samarbetar med bolagsjurister både lokalt och nationellt i de ärenden det behövs ytterligare expertis.

Vill du veta mer om våra
bolagsrättstjänster?

Kontakta då:

Jihmmy Ingvarsson Auktoriserad revisor Kontakta Jihmmy

Johan Gustafsson Auktoriserad revisor Kontakta Johan

Företagskonsulter

Utifrån våra kunders behov och i samarbete med vårt nätverk, biträder vi vid företagsvärderingar och frågor kring ägandet av fåmansföretag. Vi biträder också med närliggande tjänster som exempelvis kassaflödesberäkningar, ekonomiska utredningar och bemanningstjänster.

Vid behov kan vi tillhandahålla ekonomiska tjänster på plats hos våra kunder och uppdragsgivare. Detta kan exempelvis avse ekonomicontroller, projektcontroller, bokslutsbiträden, koncernrapportering eller utredningsarbeten.

Vill du veta mer om
våra konsulttjänster?

Kontakta då:

Susanne Wilander Godkänd revisor Kontakta Susanne

Anders Silfverling Auktoriserad revisor Kontakta Anders

Enkelhet, personlighet och engagemang


Adsum har gedigen erfarenhet från såväl fåmansföretag och föreningar som offentlig och publik företagssektor.
Vi ser fram emot att stå Era verksamheter till tjänst. Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa till!

VÅRA REVISIONS- OCH KONSULTTJÄNSTER

Revision Årsbokslut Skatt Redovisning Bolagsrätt Företagskonsulter

BLÄNKARE

2015-10-05 Budgetpropositionen för 2016 är här.

Läs mer här

2015-09-01 Vi välkomnar Joel Karlsson och Niclas Johansson till vårt kontor i Västerås.

Läs mer om Joel här Läs mer om Niclas här

2015-08-17 Vi välkomnar Angelica Brännström till vårt kontor i Eskilstuna.

Läs mer om Angelica här

2015-07-06 Vi på adsum önskar alla kunder och samarbetspartners en skön sommar!

 
 • Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB
  info@adsum.se
  Org.nummer: 556663-2971
 • Kristinagatan 15  •  724 61 Västerås
  Telefon 021-13 43 48
  Fax 021-13 43 49
 • Gredbyvägen 18  •  632 21 Eskilstuna
  Telefon 016-13 43 45
  Fax 016-13 82 32
 • Kaptensgatan 6  •  749 35 Enköping
  Telefon 076-783 02 30

Copyright © 2008-2013 Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB